FAKTA
MEDICINSK BASERET
Uddannelserne hos Sportseducation.dk er medicinsk baserede og tager udgangspunkt i den samme relevante viden og forskning, som er gældende inden for det etablerede sundhedsvæsen.

FAKTA
OVERNATNING
Vi tilbyder gratis overnatning til vores elever fra Bornholm, Fyn, Jylland, Lolland og Falster samt udland. Det gælder når flere undervisningsdage støder op til hinanden.
Vælg "Overnatning" ved tilmelding.

FAKTA
HOS OS ER ALT MED I PRISEN
Når du har betalt, kommer der ikke flere opkrævninger på eksempelvis kopiafgift, kaffekasse eller eksamensafgift. Hos os er alt med i prisen. Der er fri brug af lagener, klude, olie og lotion på Sportsmassøruddannelsen, fri brug af salver, ultralyd, sportstape og kinesiotape på Sportsskadeterapeut- uddannelsen og fri brug af nåle på Sportsakupunkturkurset.
Der er fri kaffe, the og kildevand for alle elever på vores skole. Du skal ikke medbringe andet end godt humør og gåpåmod.

FAKTA
FORSVARETS CIVILUDDANNELSE
Sportseducation.dk har et stort antal elever fra forsvaret på vores uddannelser. De kommer fra hæren, flyvevåbenet, søværnet og fra specialstyrkerne. Forsvarets civiluddannelse giver forsvarets stampersonel, der er ansat til korttidstjeneste, mulighed for at uddanne sig. Denne uddannelse kan være med til at lette overgangen til det civile erhvervsliv. Valg af civiluddannelse er helt dit eget.
Du kan søge råd og vejledning hos din FRO/JURDG.Copyright © Sportseducation.dk 2017LÆGEEXAM. FYSIURGISK MASSØR/SPORTSMASSØR

Tag en erhvervsrettet og anerkendt kvalitetsuddannelse. Lær den originale Fysiurgiske Sportsmassage på denne seriøse og professionelle massøruddannelse.

Ønsker du et karriereskifte med en spændende fremtid i, eller ønsker du blot en supplerende indtægt? En deltids- eller en fuldtidskarriere som professionel sportsmassør er en god og fornuftig beslutning.

Sportsmassage som kropsbehandling er en af de mest accepterede og anerkendte i befolkningen og i det etablerede sundhedssystem. Massage er ikke længere en unødig luksus, men en aktiv del af en sund hverdag.

Der er i Danmark ca. 2 millioner mennesker der regelmæssigt løbetræner og ca. 500.000 mennesker der dagligt træner i fitnesscentre og disse tal er kraftigt stigende. Ligeledes bevæger samfundet sig hele tiden i retning af, at den enkelte mere og mere tager ansvar for sin sundhed. Det bevirker en større og større efterspørgsel på brugbar og forebyggende viden, samt professionel behandling og rådgivning.

Med et uddannelsesbevis fra Sportseducation.dk vil du blive en vigtig og anerkendt brik på dette marked. En særlig fordel ved uddannelsen til Fysiurgisk Sportsmassør hos os er, at undervisningen primært bliver foretaget af professionelle og erfarne Sportsmassører i tæt samarbejde med anerkendte fysioterapeuter, hvilket sikrer dig en erhvervsrettet uddannelse på fagligt højt kvalitetsniveau. En erhvervsrettet uddannelse der gør dig til en anerkendt sportsbehandler der kan behandle professionelt fra dag 1.

LÆGE- OG FYSIOTERAPEUTEKSAMINERET UDDANNELSE
Vores anerkendte Sportsmassøruddannelse er eksamineret af en læge og en statsautoriseret fysioterapeut.

Lægen er eksaminator under den teoretiske eksamen i anatomi og i fysiologi.

Fysioterapeuten der er grundigt uddannet i anatomi, fysiologi, biomekanik, bevægelseslære, sportsskader, manuel vævsbehandling og fysiurgisk massage, er eksaminator under den praktiske massageeksamen.

Du bliver derved godt eksamineret i din teoretiske viden og i din praktiske kunnen af læge og fysioterapeut, som sammen med censor og skoleleder underskriver dit eksamensbevis. Det sikre dig en anerkendt og opdateret sportsmassøreksamen.

Vi stiller krav til dig og vi forventer at du stiller krav til os. Som elev hos Sportseducation.dk forventer vi at du er engageret, motiveret og har en personlig interesse i at tage en professionel uddannelse. Vi vil til gengæld give dig den bedste uddannelse, men vi kræver, at du har vilje og lyst til at blive god.

Alle er velkommen på uddannelsen, uanset køn, alder eller baggrund

Du kan følge undervisningen ved siden af dit normale job eller uddannelse. Vi har daghold og weekendhold. Du kan tage uddannelsen over en 5 måneders periode eller på et intensivt forløb. Vi giver dig mulighederne, valget er dit.

Vores uddannelse er mere end "bare" en massøruddannelse. Uddannelsen til Læge- og Fysioterapeuteksamineret Fysiurgisk Sportsmassør er under kontrol og supervision af en fysioterapeut, hvilket sikrer dig en uddannelse af høj kvalitet og med et af de bedste faglige niveauer i branchen.

Uddannelsen afsluttes med lægens- og fysioterapeutens personlige kontrol af din teoretiske anatomi- og fysiologividen, samt dine praktiske færdigheder.

Som professionel Sportsmassør kan du søge job mange steder, og ønsker du at starte din egen virksomhed og klinik, så er mulighederne mange. Du behøver blot en briks, olie og et lokale, og du er nemt og hurtigt i gang med at skabe din egen nye fremtidige karriere.

Med denne uddannelse vil du blive sportsmassør på et så højt professionelt niveau, at du kan starte din egen klinik, tilbyde firmaordninger, sundhedsløsninger og behandle aktive motionister og sportsfolk.

Du behøver ikke være fysisk stærk for at være en god og professionel massør, men du skal have et praktisk håndelag, og du må ikke være bange for at røre ved andre mennesker. Du må være ligevægtig, have indfølingsevne og kunne arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst.

Hvad er fysiurgisk massage
Massage er en oldgammel videnskab og behandlingsform, der har været kendt gennem årtusinder. Længe før vor tidsregning brugte kineserne massage, og hos grækerne, ægypterne, tyrkerne og romerne var massagen højt udviklet.

Lægekunstens fader Hippokrates fra det antikke Grækenland beskrev - flere hundrede år før vor tidsregning – omkring massage som behandling af skader og kramper.

I begyndelsen af 1800 tallet kom massagen for alvor til Norden. Den verdenskendte gymnastik- og atletikpædagog P. H. Ling (1776-1839) beskrev om massagens indvirkning på muskelarbejdet, og efter sine studier i bl.a. Kina og Grækenland, vendte hjem til Sverige for at udvikle den massageform man ser i Norden i dag – den klassiske fysiurgiske massage. Det som vi i Vesteuropa kalder klassisk fysiurgisk massage, kaldes i USA ”Swedish massage”.

Antallet af mennesker, der benytter massage er fordoblet de seneste ti år og er kraftigt stigende. I USA blev der sidste år givet 114 millioner massagebehandlinger, og faget som massør er et af de hurtigst voksende i Danmark de seneste år. Sportsmassage har været kendt siden starten af de olympiske lege i 1896 og har siden været anvendt i sportskredse, som en afgørende faktor for at opnå bedre form, bedre sundhed og bedre restitution. Under de olympiske lege i München 1972, blev det amerikanske olympiske team kendt for at bruge regelmæssig sportsmassage. I den samme periode begyndte flere og flere almindelige mennesker at dyrke motion og være aktive. Dette betød at flere og flere fik øjnene op for den fysiurgiske sportsmassage.

Der er ingen tvivl om massagens positive virkning på eks. muskelsmerter og myoser, hvilket også bevidnes af det store antal mennesker der regelmæssigt benytter fysiurgisk sportsmassage, både professionelle sportsfolk, almindelige mennesker og som den foretrukne massagebehandling i firmaer og virksomheder.

Sportsmassage er en fysisk/manuel påvirkning af bevægeapparatets muskler og bindevæv, hvor sportsmassøren, primært med sine hænder og fingre, bearbejder kroppens bløde væv og herigennem bl.a. medvirker til forøget psykisk og fysisk velvære og hurtigere restitution af træt/slidt muskelvæv. Sportsmassage virker på mange forskellige måder, bl.a. ved at sænke evt. muskelsmerter, forøge de bløde vævs smidighed (muskler, sener, ledbånd og muskelhinder), koordinere musklernes naturlige spænding (tonus) og dermed skabe bedre muskelbalance.

Med andre ord, medfører sportsmassagen at bevægeapparatets funktioner normaliseres, hvilket letter kroppens udskillelse af affaldsstoffer og tilførsel af frisk, ilt- og næringsrigt blod.

Sportsmassage anvendes f.eks. af mange seriøse sportsudøvere som forebyggende behandling, til at forkorte restitutionstiden efter træning og konkurrence, samt til at forkorte helingsprocesserne efter skade.

Desuden er sportsmassagen nærmest uovertruffen til behandling af muskulære lidelser i bevægeapparatet, heriblandt museskader, spændingshovedpine, øm og træt lændemuskulatur o.lign.

Sportsmassage giver desuden velvære og forebygger bl.a. stress ved regelmæssige behandlnger.

For os hos Sportseducation.dk er massørfaget et håndværk som vi er stolte af. Derfor er uddannelsen baseret på anerkendt teoretisk viden og praktisk kunnen af høj kvalitet, baseret på stor erfaring. Vi har respekt for traditionerne og er åbne for nye indgangsvinkler og viden. Vi ønsker at uddanne de bedste massører. Vores massøruddannelse er medicinsk baseret og tager udgangspunkt i den samme relevante viden og forskning, som er gældende inden for det etablerede sundhedsvæsen.

Vores massøruddannelse er baseret på klassisk fysiurgisk massage (engelsk: Swedish massage), den samme massageform som der undervises efter på fysioterapeutuddannelserne i Danmark.

"Med et omfattende pensum på mere end 250 siders koncentreret lærebogsstof i anatomi og fysiologi og intensive lektioner opnår eleverne et bredt teoretisk grundlag på et højt niveau. Et niveau, der er langt over hvad man kan forvente sig af en massøruddannelse, og som helt er at måle sig med niveauet på nærliggende sundhedsfaglige uddannelser."
Henrik Alstrøm, Læge (Cand.Med.)

Den teoretiske del af uddannelsen består af:
• Anatomi
• Fysiologi
• Bevægelseslære/Biomekanik
• Sportsfysiologi

Den praktiske del af uddannelsen består af:
• Fysiurgisk klassisk helkropsmassage/manuel vævsbehandling

Hos Sportseducation.dk får du udleveret relevante undervisningsbøger fra anerkendte forlag. Vi har en stor faglig og praktisk viden, som er suppleret med rigtige bøger og publikationer.

I anatomi får du udleveret et kompendium, som er udfærdiget på baggrund af den nyeste viden, medfølgende omfattende kildefortegnelse og i fysiologi får du udleveret din egen undervisningsbog fra et anerkendt forlag.

Den første dag får du udleveret en lektionsplan med angivelser om fag, hvilke bøger, lektier, prøver, og underviser m.m.

Lektionsplanen dækker fra første lektion og til eksamen.

Vi har timeprøver efter hvert kapitel/emne og vi udleverer timeprøver og delprøver gennem hele forløbet, så du altid er klar over eget niveau og hvorledes eksamen er bygget op. Dette giver dig en sikkerhed og fortrolighed i uddannelsesforløbet.

Hos os ved du hele tiden hvor du er niveaumæssigt og hvor vi sammen er på vej hen.

Anatomi:
Her bliver du undervist i:
• Muskulaturen
• Led
• Knogler/skelettet
• Biomekanik/Bevægelseslære

Undervisningen i anatomi foregår på latin. Til eksamen skal du kunne musklernes navne, udspring, tilhæftning og funktion, samt kroppens knogler på latin. Vi bygger din viden op fra grunden, på en rolig og fortrolig måde, så du får et solidt udbytte af undervisningen.

Ca. 80 % af vores elever har ingen forhåndsviden om anatomi og latin når de starter på uddannelsen og alligevel går de fra eksamen med rigtige gode resultater.

På en undervisningsdag bliver du eksempelvis undervist i læggens muskulatur og efterfølgende lærer du at masserer disse muskler, på samme undervisningsdag. På den måde har du de bedste betingelser for at lære kroppens anatomi og efterfølgende bruge din viden i praksis.

Fysiologi:
I denne del af undervisningen lærer du om kroppens:
• Celler
• Muskler/knogler/led
• Hud/slimhinder
• Åndedrættet/lungerne
• Kredsløbet/blod/blodkar/hjertet
• Immunforsvaret/lymfesystemet
• Legemstemperaturen
• Væskebalancen/urinproduktion
• Nyrerne
• Fordøjelsesprocessen
• Sanserne
• Hormoner
• Nervesystemet/CNS/PNS

Undervisningen i fysiologi foregår på en let og forståelig måde, på dansk og uden brug af unødige fremmedord. Du får udleveret din egen fagbog "Anatomi og Fysiologi" fra forlaget Munksgaard - ISBN nr.: 9788762808928, suppleret med et udvidet anatomi kompendium som er udfærdiget af en professionel sportsmassør og fysioterapeut og godkendt af en læge (Cand.Med.)

Sportsmassage
Den praktiske del af undervisningen:
Vi arbejder os frem kropsdel for kropsdel og i undervisningen kombineres teori og praksis (én kropsdel ad gangen) i et let forståeligt sprog. Denne kombination giver et godt fundament for hvorledes at kroppen er opbygget og fungerer.

Du vil blive undervist i:
• Fysiurgisk kropsmassage/klassisk massage/manuel vævsbehandling
• Professionel Sportsmassage (pre-, inter- og postevent)
• Indikationer/kontraindikationer
• Arbejdsindstillinger
• Professionel klientbehandling

De strøg, greb og stræk som anvendes, lærer du at sammensætte til en hel fysiurgisk kropsmassage med henblik på behandling og velvære. Når du er færdiguddannet hos os kan du tilbyde hel- og halvkrops fysiurgiske massagebehandlinger og du har en god og sikker viden i alle de anerkendte og professionelle massagegreb.

Vi bruger på uddannelsen god tid på at lære dig den optimale arbejdsstilling og vi lærer dig at bruge kroppen hensigtsmæssigt.

Vi gør dig ligeledes fortrolig i brugen af de ting som findes i en klinik, såsom olier, lotion, tæpper, indstilling af brikse, samt professionel service og behandling.

Eksamen:
Uddannelsen har et højt kvalitetsniveau og bliver afsluttet med:
• 1 times skriftlig eksamen i anatomi (Skal bestås med min. 70%)
• 1 times skriftlig eksamen i fysiologi (Skal bestås med min. 70%)
• 1 times massageeksamen (Skal bestås med min. karakteren 02)

Skriftlig eksamen skal være bestået for at du kan gå op til den praktiske eksamen. Praktisk eksamen bedømmes efter 7-trins-skalaen. Lægen er til stede og er eksaminator ved både den teoretiske eksamen i anatomi og i fysiologi, og fysioterapeuten er til stede og eksaminator ved den praktiske massageeksamen. Dette sikrer, at du vurderes på det rette grundlag og eksamineres på et tilstrækkeligt højt niveau.

Du får ved bestået eksamen, tildelt et af branchen anerkendt uddannelsesbevis som Læge- og Fysioterapeuteksamineret Fysiurgisk Sportsmassør.

Som Læge- og Fysioterapeuteksamineret Fysiurgisk Sportsmassør bliver du uddannet som klassisk fysiurgisk massør, og oven på den uddannelse har vi tilføjet viden og erfaring fra sportens verden, så du får redskaberne til også at blive en god og professionel sportsmassør.

Efter eksamen kan du give en god og sikker klassisk fysiurgisk massage, en god luksusmassage, og du kan behandle sportsfolk og andre, der har brug for en god og effektiv sportsmassage.

Sportseducation.dk er tilknyttet flere anerkendte motionsløb, stævner og arrangementer i Danmark. Du får som massørelev mulighed for at deltage i disse arrangementer. Vi tror på at gode erfaringer former dig som professionel Sportsmassør.

Du skal regne med minimum to timers lektier pr. uge. Ofte danner vores elever læsegrupper/studiegrupper under uddannelsen og i forbindelse med det, tilbyder vi at de kan låne vores undervisningslokaler med alt det nødvendige udstyr, såsom skelet, projektor, whiteboard og brikse, uden at det koster ekstra.

Vi har interesse i at alle vores elever gør det godt til eksamen.

Mødepligt: Vi forventer at du møder til undervisningen og at du maksimalt har 10% dokumenteret fravær under uddannelsesforløbet, for at kunne gå til eksamen. Har du rejseplaner, sygdom eller andet tilsvarende, så finder vi sammen en løsning på den situation.

PRIS:

Kr. 19.500,- ved ratebetaling
(Kr. 4.500,- ved tilmelding, derefter kr. 3.000,- pr. måned)
Ring 70 20 06 84 hvis du ønsker en anden afbetalingsordning.

Betal hele beløbet ved tilmelding og få uddannelsen for
KUN 16.000,-


UDDANNELSESBEVIS:
Efter bestået eksamen udleveres bevis underskrevet af læge, fysioterapeut, censor og skoleleder.

ANTAL LEKTIONER:
Denne uddannelse er på 150 lektioner.

ANTAL ELEVER:
Max. 16 elever.

KRAV:
Der er ingen uddannelsesmæssige krav for at starte på denne uddannelse.


KOMMENDE HOLD:
2019
 
INTENSIVHOLD (Hold MAS19-IR1)
Mandag-fredag kl. 9.00-17.00
i ugerne 2, 3 og 4 og
eksamen lørdag d. 26/1 - 2019
TILMELD HER
 
TIRSDAGSHOLD (Hold MAS19-TR1)
Tirsdage kl. 9.00-17.00 med start i uge 7 og eksamen søndag d. 2/6 - 2019.
(Undervisningsfri i uge 16)
TILMELD HER
 
FREDAGSHOLD (Hold MAS19-FR1)
Fredage kl. 9.00-17.00 med start i uge 7 og eksamen søndag d. 2/6 - 2019.
(Undervisningsfri i uge 16)
TILMELD HER
 
WEEKENDHOLD (Hold MAS19-WR1)
Lørdag og søndag kl. 9.00-17.00 i lige uger med start i uge 10 og eksamen søndag d. 2/6 - 2019.
TILMELD HER
 
INTENSIVHOLD (Hold MAS19-IR2)
Mandag-fredag kl. 9.00-17.00
i ugerne 20, 21 og 22 og
eksamen søndag d. 2/6 - 2019
TILMELD HER
 
 .